Weavers

Balay Ni Atong

Balay Ni Atong

 

+63 949 886 0837
(072) 607 6452

 

balayniatong@gmail.com

Bangar Weave

Bangar Weave

CulturAid

CulturAid

 

VIRGIE M. NICODEMUS
+63 917 6278 350
KELLY MORTENSEN
+63 918 9855 830

 

culturaidorg@gmail.com

Hablon Weaving

Hablon Weaving

Ikat & Pinilian

Ikat & Pinilian

Inabal, Manlilikha ng Bayan Salinta Monon & Ikam, Manlilikha ng Bayan Marife Ganahon

Inabal, Manlilikha ng Bayan Salinta Monon & Ikam, Manlilikha ng Bayan Marife Ganahon

Inabel Abra

Inabel Abra

Inabel, Manlilikha ng Bayan Magdalena Gamayo & Kattukong, Manlilikha ng Bayan Teofilo Garcia

Inabel, Manlilikha ng Bayan Magdalena Gamayo & Kattukong, Manlilikha ng Bayan Teofilo Garcia

Iranun, Weaving

Iranun, Weaving

 

AMANI SALAM
+63 967 6754 429

Kalinga Weave

Kalinga Weave

Langkit Weaving

Langkit Weaving

 

+639958733948

 

maranaocollectibles@gmail.com

Mat Weaving

Mat Weaving

Sagada Weave, Rose Ann Wangdali

Sagada Weave, Rose Ann Wangdali

Silk Binakol & Silk Pinilian

Silk Binakol & Silk Pinilian

Siyabit Weaver

Siyabit Weaver

Suyam, Manlilikha ng Bayan Abina Coguit & Dagmay Manlilikha ng Bayan

Suyam, Manlilikha ng Bayan Abina Coguit & Dagmay Manlilikha ng Bayan

 

Manuel Masugod
0965 084 6673

T'boli Weaving

T'boli Weaving

 

NIDA U. BACALING
+63 906 1083 334

 

kenhulunghandicrafts@yahoo.com

T'nalak, Manlilikha ng Bayan Lang Dulay & T'nalak, Manlilikha ng Bayan Barbara Ofong

T'nalak, Manlilikha ng Bayan Lang Dulay & T'nalak, Manlilikha ng Bayan Barbara Ofong

Tausug Tutup Weaver

Tausug Tutup Weaver

Tawas Yakan Weaving

Tawas Yakan Weaving

Teduray Weaving

Teduray Weaving

Tennun, Malilikha ng bayan Ambalang Ausalin

Tennun, Malilikha ng bayan Ambalang Ausalin

Yakan Tennun Weaver

Yakan Tennun Weaver